Pleje og vedligeholdelse

Pleje og vedligeholdelse af lakeret træ

En lakering er en forsegling af overfladen, således at det bliver svært for væsker, snavs og lignende at trænge ned i træet. Små ridser, der efterhånden vil komme på lakerede overflader, kan man ikke fjerne.
Undgå om muligt rengøring i starten af inventarets levetid, da lakerede overflader er min. 4 uger om at gennemhærde. Undgå ligeledes fugtige og varme genstande på den lakerede overflade. Vær opmærksom på, at der ikke må bruges slibende rengøringsmidler

Tør overfladen med en fugtig klud, og tør straks efter med en ren, tør klud. Til grundigere rengøring bruges en klud opvredet i opvaskemiddel (1 tsk. til 1 l vand). Tør godt efter med en ren, tør klud.

I behandling af vanskelige pletter bør man prøve sig langsomt frem. Fjern mærker fra sko med viskelæder/rensebenzin (brandfarlig væske, bruges forsigtigt i ventileret rum). Fjern hvide pletter og skjolder efter varme, fugt eller alkohol ved at placere et viskestykke på pletten/skjolden og stryg forsigtigt henover med et varmt strygejern (anvend ikke damp). Anvend alternativt en føntørrer til at blæse varm luft på pletten indtil den forsvinder. Ved stearinpletter bør man vente til stearinen tørrer, herefter fjernes så meget stearin som muligt med en ikke-ridsende genstand. Efterlader stearinen en hvid plet/skjold følges proceduren ovenfor.