Den kreative proces

Den kreative proces

Der findes ikke to projekter eller to kunder, der er helt ens. Nogle gange står vi for hele projektet fra A til Z, mens vi andre gange først kommer ind i billedet, når messestanden eller butikken skal bygges. Det afhænger helt af jeres behov og interne ressourcer. Uanset hvilken model I er til, følger enhver proces dog i store træk de samme faser.


1. Dialog

I vores bog er noget af det vigtigste for et projekt at komme godt fra start. På vores første møde deler vi visioner, indledende ideer og relevante indsigter og afstemmer helt overordnet forventninger. For er vi enige om målet, også på budgetsiden, er det meget nemmere at ramme plet.

2. Design

Designfasen kan se ud på mange måder. Vores erfarne indretningsarkitekter kan designe alt for jer. De kan samarbejde med jeres egen designer eller foretrukne indretningsarkitekt. Leverer I selv færdige tegninger til os, sørger vi naturligvis for at produktmodne dem, så I har sikkerhed for, at alle ideer kan føres ud i livet.

3. Produktion

Så snart design og tegninger er på plads, går vi i gang med at producere elementerne til jeres messestand, shop-in-shop løsningbutiksindretning eller domicilindretning. Det sker enten på vores eget værksted eller hos underleverandører, vi har 100% tillid til.

4. Opbygning

Vores dygtige montører gør nu jeres projekt til virkelighed. Uanset hvor i verden det sker, kender de de lokale byggeregler og –krav, så processen glider smertefrit. Under hele opbygningen er vi naturligvis i løbende kontakt med jer, så I kender status på jeres projekt.

5. Aflevering

Det betyder alt for os, at I er tilfredse. Vi forlader derfor aldrig et projekt uden at sikre os, at det færdige resultat lever op til jeres forventninger og er i overensstemmelse med det, vi har aftalt. Sammen med den projektansvarlige gennemgår I standen eller butikken – og skulle der være fejl og mangler, sørger han for at de bliver lavet.

6. Nedtagning/lagerhotel (kun messer)

Alt godt får en ende, og når messen er slut, sørger vi for at pakke alle jeres ting ned og sender det retur til Danmark. Skal nogle af elementerne fra standen genbruges på jeres næste messe, pakker vi også dem ned og sørger for hjemtransporten – enten til jeres adresse eller til Ambientes lagerhotel. Til sidst bryder vi standen ned.

Processen for dit specifikke projekt kan indeholde færre eller flere trin end det der skitseres her og kan naturligvis tilpasses projektets art. Det hele afhænger af projektets kompleksitet - og af dine forventninger.